LV
Uz sākumu

Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija

Parādīt katalogu Buļļi Kuiļi PASŪTĪŠANA, PIEGĀDE Piena paraugu savākšana
 
     

Buļļi


Melnraibie
Sarkanās šķirnes
Agrīnā pārbaude
Gaļas šķirnes
Genofonds
Latvijas brūnie
Nenovērtētie
Buļļu fotogalerija 

Buļļu elektroniskais katalogs
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

 

Kuiļi

Kuiļu piedāvājums

 

AKCIONĀRU SAPULCES LĒMUMI 2022

2022.gada 27.aprīļa kārtējās akcionāru pilnsapulces pieņemtie lēmumi saskaņā ar darba kārtības jautājumiem:

1. 
Valdes un padomes ziņojumi.
    Apstiprināt valdes un padomes ziņojumus.

2. 2021. gada pārskata apstiprināšana.
    Apstiprināt AS “Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” 2021.gada pārskatu 
    ar 119383.00 EUR peļņu.

3. 2021.gada peļņas izlietošana.
    2021.gada peļņu novirzīt uzņēmuma attīstības vajadzībām.

4. Zvērināta revidenta apstiprināšana 2022.gadam un atlīdzības noteikšana revidentam.

4.1. 
Par zvērinātu revidentu 2022.gadam apstiprināt SIA „Nexia Audit Advice”, vienotais
reģ. Nr. LV40003858822, zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence Nr.134. Atbildīgā revidente
Biruta Novika, sertifikāta Nr.106.

4.2. Noteikt revidentam atlīdzību par 2022.gada pārskata revīzijas veikšanu 2000.00 EUR apmērā,
neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.


Gatis Kaķis

AS „Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija”
valdes priekšsēdētājs 

← Atpakaļ