LV
Uz sākumu

Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija

Parādīt katalogu Buļļi Kuiļi PASŪTĪŠANA, PIEGĀDE Piena paraugu savākšana
 
     

Buļļi


Melnraibie
Sarkanās šķirnes
Agrīnā pārbaude
Gaļas šķirnes
Genofonds
Latvijas brūnie
Nenovērtētie
Buļļu fotogalerija 

Buļļu elektroniskais katalogs
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

 

Kuiļi

Kuiļu piedāvājums

 

PAZIŅOJUMS AKCIONĀRIEM 2023

Paziņojums AS "Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija" akcionāriem.

AS Kurzemes ciltslietu un mākslīgā apsēklošanas stacija (turpmāk - AS Kurzemes CMAS) informē, ka 2023.gada 26. aprīlī notika kārtējā akcionāru sapulce, par kuras norisi akcionāriem tika paziņots Komerclikumā noteiktā kārtībā.

Akcionāru sapulcē tika pieņemts lēmums atteikties no papīra akciju apliecībām un tās anulēt.

Akcionāram ir pienākums līdz 2023.gada 15.augustam, ierodoties klātienē, iesniegt AS Kurzemes CMAS valdei tā rīcībā esošo akciju apliecību un aktualizēt akcionāru reģistrā ierakstāmos datus par akcionāru:
1. vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja personai nav personas koda - dzimšanas datumu, personu apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas datumu, valsti un institūciju, kas dokumentu izdevusi);
2. adresi, kurā tas sasniedzams;
3. elektroniskā pasta adresi;
4. tālruņa numuru;
5. bankas konta numuru:
6. sniedz ziņas par iespējamu saistību ar politiski nozīmīgu personu.

Pēc 2023. gada 15.augusta akcijas tiks uzskatītas par bezīpašnieka mantu un pāgājušām AS Kurzemes CMAS īpašumā, ja:
1. akcionārs nav AS Kurzemes CMAS valdei iesniedzis akciju apliecību;
2. 
akcionārs nav AS Kurzemes CMAS valdei iesniedzis prasītās (identificējošās) ziņas par akcionāru;
3. akcionārs jau ilgstoši (vismaz desmit gadus) nav izmantojis savas akcionāra tiesības un veicis statūtos noteiktos pienākumus.

Saziņai lūdzu izmantot e-pasta adresi kcmas@kcmas.lv, adresi: "Kurzemes CMAS", Jaunpils pagasts, Tukuma novads, LV-3145, tālruni 20223144.

AS Kurzemes CMAS valde 

22.05.2023

 

 

 

 

 

← Atpakaļ