LV
Uz sākumu

Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija

Parādīt katalogu Buļļi Kuiļi PASŪTĪŠANA, PIEGĀDE Piena paraugu savākšana
 
     

Buļļi


Melnraibie
Sarkanās šķirnes
Agrīnā pārbaude
Gaļas šķirnes
Latvijas zilie
Latvijas brūnie
Nenovērtētie
Buļļu fotogalerija 

Buļļu elektroniskais katalogs
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

 

Kuiļi

Kuiļu piedāvājums

 

AKCIONĀRU SAPULCES LĒMUMI 2017

2017.gada 27.aprīļa kārtējās akcionāru pilnsapulcē pieņemtie lēmumi saskaņā ar darba kārtības jautājumiem:

1. Valdes un padomes ziņojumi.
Apstiprināt valdes un padomes ziņojumus.

2. 2016. gada pārskata apstiprināšana.

Apstiprināt a/s “Kurzemes ciltslietu un mākslīgā apsēklošanas stacija” 2016.gada pārskatu.

3. 2016.gada peļņas izlietošana.
Uzņēmuma 2016.gada peļņu novirzīt uzņēmuma attīstības vajadzībām.


4.Zvērināta revidenta apstiprināšana 2017.gadam un atlīdzības noteikšana revidentam.
4.1.   Par zvērinātu revidentu 2017.gadam apstiprināt SIA „Deloitte Audits Latvia”, vienotais reģ. Nr. LV 40003606960, zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence Nr. 43, atbildīgā revidente Inguna Staša, sertifikāta Nr.145.

4.2.  Padome uzdod valdei vienoties ar revidentu par atlīdzību attiecībā uz 2017.gada pārskata revīzijas veikšanu.       

Gatis Kaķis

 
A/s “Kurzemes ciltslietu un mākslīgā apsēklošanas stacija”
valdes priekšsēdētājs
← Atpakaļ