Valde, Padome

Valde:

Gatis Kaķis - darbu akciju sabiedrībā „Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” uzsācis 1996.gada februārī kā dzīvnieku vērtēšanas eksperts.
Uzņēmuma valdes priekšsēdētājs no 2000.gada.

Sigita Lukaže - akciju sabiedrībā „Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” strādā no 2005.gada.
Valdes locekle.

Mārtiņš Muižnieks - Agrolats Group finanšu direktors.
Vades loceklis.

Padome:

Agnese Dūze – strādā  komercsabiedrībās par juristu kopš 2007.gada.
Padomes priekšsēdētāja.

Bakalaurs būvuzņēmējdarbības organizēšanā un ekonomikā 1998.gads, Rīgas Tehniskā universitāte; Otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība Reģionālajā ekonomikā (inženieris), Rīgas Tehniskā universitāte, 2000.gads. Otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība tiesību zinātnē, 2005.gads Latvijas universitāte.

Iepriekšējā darba pieredze – vecākais valsts revidents un departamenta jurists Latvijas Republikas Valsts kontrole no 2000. līdz 2007.gadam (finanšu un likumības revīzijas pašvaldībās, Ekonomikas ministrijā un tās pakļautības un pārraudzības iestādēs).

Paulis Paškausks – LLU bakalaura grāds uzņēmējdarbībā un vadībā. 2016.gadā Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra profesionālās pilnveides izglītības centrā apgūta programma “Lauksaimniecības pamati”. Kopš 2012.gada agronoms Paškauska zemnieku saimniecībā “Liepas”.
Padomes loceklis.

Andris Paškausks – 1988.gadā absolvējis Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas hidromeliorācijas fakultāti, otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība. Paškauska zemnieku saimniecības “Liepas” īpašnieks.
Padomes loceklis.