Eksterjera vērtēšana

Saskaņā MK noteikumiem Nr. 547 „Slaucamo govju un piena šķirņu kazu pārraudzības kārtība” sadaļu par govju eksterjera vērtēšanu, šo darbu var veikt tikai sertificēti eksperti.
Akciju sabiedrība piedāvā Kurzemes un Zemgales reģionos sekojošu sertificētu ekspertu pakalpojumus:

Inga (Švītiņa ( iepriekš Rigerte) mob.29456443 - uzņēmuma speciālists 

Sigita Lukaže (mob.26108868) - sadarbības partneris 
Enda Bartuševica (mob.29736034) - sadarbības partneris 
Ģirts Ante (mob.22433154) - sadarbības partneris 

Gadījumā, ja eksterjera vērtēšanai nav paredzētas valsts subsīdijas, uzņēmumam ir izstrādāts cenrādis (skatīt zemāk) šim pakalpojumam. Par pakalpojuma veikšanu tiek slēgts līgums ar ganāmpulka īpašnieku, kurā detalizēti ir norādīta kārtība, kā šis pakalpojums tiek veikts.

Izcenojumi govs lineārā eksterjera vērtēšanas
pakalpojumiem
(spēkā no 2011.gada 01.janvāra)

1 . Klientiem, kuri noslēguši Līgumu ar uzņēmumu par govs lineāro eksterjera novērtēšanu un govju apsēklošanai izmanto tikai uzņēmuma pārdoto buļļu spermu:                       

Slaucamo govju skaits ganāmpulkā Cena, EUR bez PVN
1 - 9 4.71
10 - 19 4.11
20 - 29 3.53
30 - 49 2.95
50 - 99 2.77
100 - 199 2.49
200 un vairāk 1.76

2. Klientiem, kuri noslēguši Līgumu ar uzņēmumu par govs lineāro eksterjera novērtēšanu, bet  govju apsēklošanai pārsvarā (virs 50 %) izmanto citu uzņēmumu pārdoto buļļu spermu:  

Slaucamo govju skaits ganāmpulkā Cena, EUR bez PVN
0 - 9 6.25
10 - 19 5.65
20 - 49 4.98
50 - 99 4.27
100 - 499 3.98
500 un vairāk 3.58

3. Klientiem, kuri govju apsēklošanai tikai daļēji izmanto citu uzņēmumu pārdoto buļļu spermu, slēdzot Līgumu par govs lineāro eksterjera novērtēšanu tiek piemērotas vienošanās cenas, kuras norādītas konkrētā Līgumā.

4. Pakalpojuma cenā, plānotā maršruta ietvaros, tiek iekļautas transporta izmaksas līdz 20 km abos virzienos kopā.

5. Par katru nobraukto kilometru ārpus plānotā maršruta virs 20 km abos virzienos kopā, papildus  jāmaksā EUR 0.40 par km bez PVN.