Mākslīgās apsēklošanas tehniķi

Uzņēmumā strādā viens sertificēts mākslīgās apsēklošanas tehniķis, kurš sniedz govju un cūku mākslīgās apsēklošanas pakalpojumus klientiem:

Agita Lībiete (mob. 20240220) veic sēklošanu pārsvarā Tukuma un Dobeles novados.

Uzņēmumam ir izstrādāts cenrādis (skatīt zemāk) un noteikta kārtība šī pakalpojuma veikšanai.
Ar lielākām saimniecībām par pakalpojumu tiek slēgti atsevišķi līgumi, kuros pie zināmiem nosacījumiem var paredzēt arī vienošanās cenas.

Noteikumi par dzīvnieku (govju, cūku) mākslīgās apsēklošanas pakalpojumu
(spēkā no 2015.gada 01.septembri)

1. Pakalpojuma cena par viena dzīvnieka mākslīgo apsēklošanu tiek noteikta 11.00 EUR (bez PVN) apmērā par vienu sēklošanas reizi.
2. Gadījumos, kad klients iegādājies dzīvnieku bioproduktu (spermu), kas nav uzņēmumā ražots vai importēts, jau noteiktai pakalpojuma cenai (skat. 1.punktu) klientam papildus jāmaksā 7.00 EUR (bez PVN) par viena dzīvnieka apsēklošanu.
3. Pakalpojuma cenā ietilpst
    3.1. bioprodukta piegāde ar uzņēmuma transportu, ieskaitot transporta pakalpojumu līdz 20 km abos virzienos kopā,
    3.2. dzīvnieka mākslīgā apsēklošana, izmantojot uzņēmuma instrumentus un materiālus.
4. Par bioprodukta devu tiek maksāts atsevišķi (realizācijas cena saskaņā ar cenrādi), papildus pakalpojuma cenai. 
5. Klients apmaksā  papildu transporta izdevumus EUR 0.40 (bez PVN) par nobraukto km gadījumos, ja:
    5.1. pakalpojumu veicot, abos virzienos kopā ir nobraukti vairāk kā 20 km no paredzētā maršruta;
    5.2. mākslīgās apsēklošanas tehniķis uz klientu ganāmpulku tiek izsaukts veikt pakalpojumu ārpus iepriekš plānotās vizītes;
   5.3. uz sēklošanu pieteiktajam dzīvniekam ir konstatēta grūsnība vai tas nemeklējas, kā rezultātā netiek sēklots.