Rekvizīti

Akciju sabiedrība ”Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija”

Adrese:        Kurzemes CMAS, Jaunpils pagasts, Tukuma novads, LV – 3145
Reģ. Nr. 40003017085
PVN             LV40003017085   
Banka          A/s SEB Banka
Kods            UNLALV2X
Konts           LV50UNLA0006000562301

e-pasts: kcmas@kcmas.lv
tālrunis: 63181144, 20223144

Valdes priekšsēdētājs - Gatis Kaķis
e-pasts: gatis.kakis@kcmas.lv
tālrunis: 63181145, mob. 29265615

Kontaktpersona norēķiniem:
Jana Ozoliņa
mob. 63722099, 
jana.ozoliņa@agrolats.lv