LV
Uz sākumu

Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija

Parādīt katalogu Buļļi Kuiļi PASŪTĪŠANA, PIEGĀDE Piena paraugu savākšana
 
     

Buļļi


Melnraibie
Sarkanās šķirnes
Agrīnā pārbaude
Gaļas šķirnes
Genofonds
Latvijas brūnie
Nenovērtētie
Buļļu fotogalerija 

Buļļu elektroniskais katalogs
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

 

Kuiļi

Kuiļu piedāvājums

 

AKCIONĀRU SAPULCES LĒMUMI 2018

2018.gada 30.aprīļa kārtējās akcionāru pilnsapulcē pieņemtie lēmumi saskaņā ar darba kārtības jautājumiem: 

1. Valdes un padomes ziņojumi. 
Apstiprināt valdes un padomes ziņojumus. 

2. 2017. gada pārskata apstiprināšana. 
2.1. Apstiprināt a/s “Kurzemes ciltslietu un mākslīgā apsēklošanas stacija” 2017.gada pārskatu.
2.2. 2017.gada zaudējumus EUR 38149 (trīsdesmit astoņi tūkstoši viens simts četrdesmit deviņi        euro) segt no iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas.

3. Atalgojuma noteikšana padomes locekļiem.
Grozīt padomes locekļu atalgojumu, atceļot atalgojuma mainīgo daļu – piemaksu 2% no pārskata gada peļņas.

4. Zvērināta revidenta apstiprināšana 2018.gadam un atlīdzības noteikšana revidentam. 
4.1.   Par zvērinātu revidentu 2018.gadam apstiprināt SIA „Deloitte Audits Latvia”, vienotais reģ. Nr. LV 40003606960, zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence Nr. 43, atbildīgā revidente Inguna Staša, sertifikāta Nr.145.
4.2.  Padome uzdod valdei vienoties ar revidentu par atlīdzību attiecībā uz 2017.gada pārskata revīzijas veikšanu.  

5. Par akciju izslēgšanu no regulētā tigus.
Pārtraukt kotēt un izslēgt no regulētā tirgus – AS “Nasdaq Riga” Baltijas Otrā saraksta, visas 876 000 AS “Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” uzrādītāja akcijas.

 

Gatis Kaķis 

A/s "Kurzemes ciltslietu un mākslīgā apsēklošanas stacija”
valdes priekšsēdētājs

← Atpakaļ