LV
Uz sākumu

Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija

Parādīt katalogu Buļļi Kuiļi PASŪTĪŠANA, PIEGĀDE Piena paraugu savākšana
 
     

Buļļi


Melnraibie
Sarkanās šķirnes
Agrīnā pārbaude
Gaļas šķirnes
Genofonds
Latvijas brūnie
Nenovērtētie
Buļļu fotogalerija 

Buļļu elektroniskais katalogs
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

 

Kuiļi

Kuiļu piedāvājums

 

VALDE PAR OBLIGĀTO AKCIJU ATPIRKŠANAS PIEDĀVĀJUMU

Akciju sabiedrības “Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” valdes viedoklis par obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu

2018.gada 29.maijā Finanšu un kapitāla tirgus komisija nolēma atļaut akciju sabiedrība “Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” (turpmāk tekstā – Sabiedrība) akcionāram akciju sabiedrībai "AGROFIRMA TĒRVETE", izteikt obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu (turpmāk tekstā – Piedāvājums) pārējiem akcionāriem, apstiprinot vienas akcijas atpirkšanas cenu - 1,76 EUR.

Sabiedrības valde ir izvērtējusi Piedāvājumu un secinājusi, ka tas atbilst normatīvo aktu prasībām.

Sabiedrības valde pozitīvi vērtē to, ka Piedāvātājs plāno turpināt līdzšinējo Mērķa sabiedrības darbību un nav plānotas darbības veida vai atrašanās vietas izmaiņas. Pozitīvi vērtējams arī tas, ka Piedāvājums neietekmēs Sabiedrības nodarbinātības politiku – Sabiedrības darbinieki saglabā darbavietas saskaņā ar noslēgtajiem darba līgumiem.Tāpat Piedāvājums neietekmēs Mērķa sabiedrības pašreizējās aktivitātes un plāni tiks turpināti.

 

The opinion of the Management Board of the joint stock company "Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija" on the mandatory share buyout offer

On May 29, 2018, the Financial and capital market commission decided to allow joint stock company "AGROFIRMA TĒRVETE" as the shareholder of joint stock company "Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija" (hereinafter - the Company) to express the mandatory share buyout offer (hereinafter referred to as the Offer) to other shareholders, confirming one share buyout price - 1.76 EUR.

The Management Board of the Company has evaluated the Proposal and has concluded that it complies with the requirements of regulatory enactments.

The Management Board of the Company positively evaluates the fact that the Offeror intends to continue the current activities of the target company and there are no planned changes in the type of activity or location. It is also positively appreciated that the Proposal will not affect the Company's employment policy - the Company's employees retain jobs in accordance with their employment contracts. Similarly, the Offer will not affect the current activities of the target company and the plans will be continued.

← Atpakaļ