LV
Uz sākumu

Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija

Parādīt katalogu Buļļi Kuiļi PASŪTĪŠANA, PIEGĀDE Piena paraugu savākšana
 
     

Buļļi


Melnraibie
Sarkanās šķirnes
Agrīnā pārbaude
Gaļas šķirnes
Genofonds
Latvijas brūnie
Nenovērtētie
Buļļu fotogalerija 

Buļļu elektroniskais katalogs
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

 

Kuiļi

Kuiļu piedāvājums

 

AKCIONĀRU SAPULCE 2019

PAZIŅOJUMS

par AS “Kurzemes ciltslietu un mākslīgā apsēklošanas stacija”
kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu

Akciju sabiedrības “Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” (vienotais reģ.Nr. 40003017085, juridiskā adrese: Kurzemes CMAS, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads) valde paziņo, ka akciju sabiedrības kārtējā akcionāru sapulce notiks 2019.gada 25.aprīlī plkst.10:00 akciju sabiedrības telpās Jaunpilī, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā.

Akciju sabiedrības “Kurzemes ciltslietu un mākslīgā apsēklošanas stacija” kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 876 000.

Dienas kārtībā:
1. Valdes un padomes ziņojumi.
2. Zvērināta revidenta apstiprināšana 2018.gadam un atlīdzības noteikšana revidentam.
3. 2018.gada  pārskata apstiprināšana.
4. 2018.gada peļņas izlietošana.
5. Zvērināta revidenta apstiprināšana 2019.gadam un atlīdzības noteikšana revidentam.

Akcionāru reģistrēšanās sapulces dienā,  2019.gada 25.aprīlī no plkst.9.30 līdz plkst.10.00 sapulces norises vietā.

Piedalīties akciju sabiedrības “Kurzemes ciltslietu un mākslīgā apsēklošanas stacija” kārtējā akcionāru sapulcē var akcionāri, kuri ir ierakstīti akcionāru reģistrā 2019.gada 21.aprīlī līdz dienas beigām. Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu likumisko pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību. Akcionāriem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments.

Akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments, jāiesniedz pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara (pilnvarojuma veidlapa pieejama akciju sabiedrības mājas lapā www.kurzemescmas.lv) vai likumiskajiem pārstāvjiem jāuzrāda pilnvarojumu apliecinošs dokuments. Akcionāriem, kuri pārstāv vismaz vienu divdesmitdaļu no sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības septiņu dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas vai piecu dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas pieprasīt valdei papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā. Akcionāriem, kas ierosina papildu jautājumu iekļaušanu akcionāru sapulces darba kārtībā, ir pienākums iesniegt valdei lēmumu projektus par jautājumiem, kuru iekļaušanu sapulces darba kārtībā tie ierosina, vai paskaidrojumu par tiem jautājumiem, kuros nav paredzēts pieņemt lēmumus. 

Ar sapulcē apspriežamo jautājumu lēmumu projektiem akcionāri var  iepazīties no 2019.gada  11.aprīļa darba dienās no plkst. 09.00 līdz plkst. 16.00 akciju sabiedrības birojā (un akciju sabiedrības mājas lapā www.kurzemescmas.lv) Jaunpilī, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā, iepriekš piesakoties pa tālr. 6 3181144.

AS “Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” valde

Šeit iespējams lejupielādēt Pilnvaras veidlapu un iepazīties ar lēmuma projektu.

← Atpakaļ