LV
Uz sākumu

Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija

Parādīt katalogu Buļļi Kuiļi PASŪTĪŠANA, PIEGĀDE Piena paraugu savākšana
 
     

Buļļi


Melnraibie
Sarkanās šķirnes
Agrīnā pārbaude
Gaļas šķirnes
Genofonds
Latvijas brūnie
Nenovērtētie
Buļļu fotogalerija 

Buļļu elektroniskais katalogs
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

 

Kuiļi

Kuiļu piedāvājums

 

AKCIONĀRU SAPULCE 2021

PAZIŅOJUMS

par AS “Kurzemes ciltslietu un mākslīgā apsēklošanas stacija”
kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu

Akciju sabiedrības “Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” (vienotais reģ.Nr. 40003017085, juridiskā adrese: Kurzemes CMAS, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads) valde paziņo, ka akciju sabiedrības kārtējā akcionāru sapulce notiks 2021.gada 28.aprīlī plkst.11:00 akciju sabiedrības telpās Jaunpilī, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā. Balsot par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem iespējams arī attālināti.

Akciju sabiedrības “Kurzemes ciltslietu un mākslīgā apsēklošanas stacija” kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 876 000.

 Darba kārtībā:
 1. Valdes un padomes ziņojumi.
 2. 2020.gada  pārskata apstiprināšana.
 3. 2020.gada peļņas izlietošana.
 4. Zvērināta revidenta apstiprināšana 2021.gadam un atlīdzības noteikšana revidentam.

Informācija par balsošanu attālināti.

Katrs akcionārs, kurš vēlas balsot attālināti, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, līdz 2021.gada 23.aprīļa plkst. 12.00 nosūta Sabiedrības valdei uz e-pasta adresi: kcmas@kcmas.lv pieprasījumu, kurā iekļaujama informācija par to, kā akcionārs vēlas tikt identificēts: izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, kuri nodrošina video tiešsaisti, elektronisko parakstu vai citu veidu, ko jāsaskaņo ar Sabiedrības valdi.  Akcionārs uz šo pašu e-pastu saņems lēmumu projektus un balsošanas veidlapu. Aizpildītu veidlapu akcionārs paraksta ar personisko parakstu vai drošu elektronisko parakstu.

Parakstītu balsošanas veidlapu akcionārs nosūta no tā paša e-pasta, caur kuru pieprasīta balsošanas veidlapa līdz 2021.gada 25.aprīlim. Sapulcē tiks ņemti vērā tie balsojumi, kas būs iesūtīti e-pastā kcmas@kcmas.lv līdz 2021.gada 26.aprīļa plkst.12.00.

Akcionāru reģistrēšanās sapulces dienā,  2021.gada 28.aprīlī no plkst.10.30 līdz plkst.11.00 sapulces norises vietā.

Piedalīties akciju sabiedrības “Kurzemes ciltslietu un mākslīgā apsēklošanas stacija” kārtējā akcionāru sapulcē var akcionāri, kuri ir ierakstīti akcionāru reģistrā 2021.gada 25.aprīlī līdz dienas beigām.

Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu likumisko pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību. Akcionāriem, akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība. Papildus tam, akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekam jāiesniedz pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara (pilnvarojuma veidlapa pieejama akciju sabiedrības mājas lapā www.kurzemescmas.lv).

Akcionāriem, kuri pārstāv vismaz vienu divdesmito daļu no sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības septiņu dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas vai piecu dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas pieprasīt valdei papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā.

Akcionāriem, kas ierosina papildu jautājumu iekļaušanu akcionāru sapulces darba kārtībā, ir pienākums iesniegt valdei lēmumu projektus par jautājumiem, kuru iekļaušanu sapulces darba kārtībā tie ierosina, vai paskaidrojumu par tiem jautājumiem, kuros nav paredzēts pieņemt lēmumus.

Ar sapulcē apspriežamo jautājumu lēmumu projektiem akcionāri var  iepazīties no 2021.gada  14.aprīļa darba dienās no plkst. 09.00 līdz plkst. 16.00 akciju sabiedrības birojā Jaunpilī, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā, iepriekš piesakoties pa tālr. 6 3181144 un akciju sabiedrības mājas lapā www.kurzemescmas.lv

Ievērojot valstī pasludināto ārkārtējo stāvokli, lūdzam pievērst uzmanību aktuālajai informācijai akciju sabiedrības mājas lapā www.kurzemescmas.lv. Iespējams, ka drošības nolūkos sapulce var tikt pārcelta, ja ārkārtas stāvokļa darbības laiks tiks pagarināts, un pulcēšanās ierobežojumi netiks atcelti.

 AS “Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” valde

← Atpakaļ