LV
Uz sākumu

Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija

Parādīt katalogu Buļļi Kuiļi PASŪTĪŠANA, PIEGĀDE Piena paraugu savākšana
 
     

Buļļi


Melnraibie
Sarkanās šķirnes
Agrīnā pārbaude
Gaļas šķirnes
Genofonds
Latvijas brūnie
Nenovērtētie
Buļļu fotogalerija 

Buļļu elektroniskais katalogs
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

 

Kuiļi

Kuiļu piedāvājums

 

AKCIONĀRU SAPULCES LĒMUMI 2016

                                                                                      Akciju sabiedrība
                                    “Kurzemes ciltslietu un mākslīgā apsēklošanas stacija”
                                                            Reģ. Nr. LR KR LV 40003017085
                                                     Apmaksātais pamatkapitāls - EUR 613 200
 
 
2016.gada 25.aprīļa kārtējās akcionāru pilnsapulcē pieņemtie lēmumi saskaņā ar darba kārtības jautājumiem:

1. Valdes un padomes ziņojumi.
Apstiprināt valdes un padomes ziņojumus.

2. 2015. gada pārskata apstiprināšana.

Apstiprināt a/s “Kurzemes ciltslietu un mākslīgā apsēklošanas stacija” 2015.gada pārskatu.

3. 2015.gada peļņas izlietošana.
3.1.
No 2015.gada peļņas EUR 112683.00 izmaksāt dividendēs uzņēmuma akcionāriem EUR 0.045 uz vienu akciju, pārējo peļņu novirzot uzņēmuma attīstības vajadzībām. Kopējā izmaksājamā summa dividendēs EUR 39420.00.
3.2.  Par dividenžu aprēķina datumu noteikt 2016.gada 15.jūniju, par dividenžu izmaksas datumu  2016.gada 17.jūniju.

4.Zvērināta revidenta apstiprināšana 2016.gadam un atlīdzības noteikšana revidentam.
4.1.   Par zvērinātu revidentu 2016.gadam apstiprināt SIA „ Nexia Audit Advice”, vienotais reģ. Nr. LV 40003858822, zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence Nr.134, atbildīgā revidente Marija Jansone, sertifikāta Nr.25.

4.2.  Noteikt revidentam atlīdzību par 2016.gada pārskata revīzijas veikšanu EUR 1450.00 apmērā, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

5. Revīzijas komitejas vēlēšanas un atlīdzības noteikšana revīzijas komitejai.
Revīzijas komitejas funkcijas pildīs uzņēmuma padome, par to nesaņemot atlīdzību.        

Gatis Kaķis

 
A/s “Kurzemes ciltslietu un mākslīgā apsēklošanas stacija”
valdes priekšsēdētājs
← Atpakaļ