LV
Uz sākumu

Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija

Parādīt katalogu Buļļi Kuiļi PASŪTĪŠANA, PIEGĀDE Piena paraugu savākšana
 
     

Buļļi


Melnraibie
Sarkanās šķirnes
Agrīnā pārbaude
Gaļas šķirnes
Genofonds
Latvijas brūnie
Nenovērtētie
Buļļu fotogalerija 

Buļļu elektroniskais katalogs
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

 

Kuiļi

Kuiļu piedāvājums

 

AKCIONĀRU SAPULCES LĒMUMI 2011

                                         Akciju sabiedrība
                  “Kurzemes ciltslietu un mākslīgā apsēklošanas stacija”
                                       Reģ. Nr. LR KR LV 40003017085
                                  Apmaksātais pamatkapitāls - Ls 438 000

2011.gada 27.aprīļa kārtējās akcionāru pilnsapulcē pieņemtie lēmumi saskaņā ar darba kārtības jautājumiem:

1. Valdes un padomes ziņojumi. 
Apstiprināt valdes un padomes ziņojumus.

2. 2010. gada pārskata apstiprināšana. 
Apstiprināt a/s “Kurzemes ciltslietu un mākslīgā apsēklošanas stacija” 2010.gada pārskatu.

3. 2010.gada peļņas izlietošana.
3.1. No uzņēmuma 2010.gada peļņas LVL 114 029, izmaksāt dividendēs uzņēmuma akcionāriem LVL 0.07 uz vienu akciju, pārējo peļņu novirzot uzņēmuma attīstības vajadzībām. Kopējā izmaksājamā summa dividendēs LVL 30 660. 
3.2.
Par dividenžu aprēķina datumu noteikt 2011.gada 15.jūniju, par dividenžu izmaksas datumu 2011.gada 17.jūniju.

4. Zvērināta revidenta apstiprināšana 2011.gadam un atalgojuma noteikšana revidentam.
4.1. Par a/s “Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” zvērināto revidentu 2011.gadam apstiprināt Aivaru Rutki, zvērinātā revidenta sertifikāts Nr.18, adrese: Dainu iela 5-9, Dobele.
4.2. Noteikt revidentam atalgojumu par 2011.gada pārskata revīzijas veikšanu LVL 650.00, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli 22 %. 

5. Padomes locekļu vēlēšanas un atalgojuma noteikšana padomes locekļiem.
5.1. Uzņēmuma padomē uz trīs gadiem tika ievēlēti: Maija Brunovska, Ināra Kanska, Indra Martinsone, Jānis Leimanis, Haralds Mozgirs.
5.2. Tika noteikts padomes locekļu atalgojums:
          padomes priekšsēdētājam – LVL 150.00 mēnesī pēc nodokļu nomaksas;
          pārējiem padomes locekļiem – LVL 100.00 mēnesī pēc nodokļu nomaksas.
Padomes locekļiem noteikt papildus atalgojumu, kuru aprēķina 2 % apmērā no pārskata gada peļņas pirms nodokļiem, šajā summā neiekļaujot darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas un to izmaksājot pēc gada pārskata apstiprināšanas akcionāru sapulcē.

6. Revīzijas komitejas vēlēšanas un atalgojuma noteikšana revīzijas komitejai.
Revīzijas komitejas funkcijas pildīs uzņēmuma padome, par to nesaņemot atalgojumu.


Gatis Kaķis

A/s Kurzemes CMAS
valdes priekšsēdētājs                                                       

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

← Atpakaļ