LV
Uz sākumu

Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija

Parādīt katalogu Buļļi Kuiļi PASŪTĪŠANA, PIEGĀDE Piena paraugu savākšana
 
     

Buļļi


Melnraibie
Sarkanās šķirnes
Agrīnā pārbaude
Gaļas šķirnes
Genofonds
Latvijas brūnie
Nenovērtētie
Buļļu fotogalerija 

Buļļu elektroniskais katalogs
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

 

Kuiļi

Kuiļu piedāvājums

 

AKCIONĀRU SAPULCES LĒMUMI 2012

                                                  Akciju sabiedrība
                  “Kurzemes ciltslietu un mākslīgā apsēklošanas stacija”
                                       Reģ. Nr. LR KR LV 40003017085
                                  Apmaksātais pamatkapitāls - Ls 438 000

2012.gada 25.aprīļa kārtējās akcionāru pilnsapulcē pieņemtie lēmumi saskaņā ar darba kārtības jautājumiem:

1. Valdes un padomes ziņojumi. 
Apstiprināt valdes un padomes ziņojumus.

2. 2011. gada pārskata apstiprināšana. 
Apstiprināt a/s “Kurzemes ciltslietu un mākslīgā apsēklošanas stacija” 2011.gada pārskatu.

3. 2011.gada peļņas izlietošana.
3.1. No uzņēmuma 2011.gada peļņas LVL 69 470, izmaksāt dividendēs uzņēmuma akcionāriem LVL 0.05 uz vienu akciju, pārējo peļņu novirzot uzņēmuma attīstības vajadzībām. Kopējā izmaksājamā summa dividendēs LVL 21 900. 
3.2.
Par dividenžu aprēķina datumu noteikt2012.gada 11.jūliju, par dividenžu izmaksas datumu 2012.gada 13.jūliju.

4. Zvērināta revidenta apstiprināšana 2012.gadam un atalgojuma noteikšana revidentam.
4.1. Par a/s “Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” zvērināto revidentu 2012.gadam apstiprināt Aivaru Rutki, zvērinātā revidenta sertifikāts Nr.18, adrese: Dainu iela 5-9, Dobele.
4.2. Noteikt revidentam atalgojumu par 2012.gada pārskata revīzijas veikšanu LVL 650.00, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli . 


Gatis Kaķis

A/s Kurzemes CMAS
valdes priekšsēdētājs                                                       

 

 

 

 

← Atpakaļ