LV
Uz sākumu

Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija

Parādīt katalogu Buļļi Kuiļi PASŪTĪŠANA, PIEGĀDE Piena paraugu savākšana
 
     

Buļļi


Melnraibie
Sarkanās šķirnes
Agrīnā pārbaude
Gaļas šķirnes
Genofonds
Latvijas brūnie
Nenovērtētie
Buļļu fotogalerija 

Buļļu elektroniskais katalogs
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

 

Kuiļi

Kuiļu piedāvājums

 

AKCIONĀRU SAPULCES LĒMUMI 2013

                                                     Akciju sabiedrība
                 “Kurzemes ciltslietu un mākslīgā apsēklošanas stacija”
                                      Reģ. Nr. LR KR LV 40003017085
                              Apmaksātais pamatkapitāls - Ls 438 000
 
 
2013.gada 26.aprīļa
kārtējās akcionāru pilnsapulcē pieņemtie lēmumi saskaņā ar darba kārtības jautājumiem:

 

1. Valdes un padomes ziņojumi.
Apstiprināt valdes un padomes ziņojumus.

2. 2012. gada pārskata apstiprināšana.

Apstiprināt a/s “Kurzemes ciltslietu un mākslīgā apsēklošanas stacija” 2012.gada pārskatu.

3. 2012.gada peļņas izlietošana.
3.1.  No 2012.gada peļņas LVL 41733.00 (EUR 59831.00) izmaksāt dividendēs uzņēmuma akcionāriem LVL 0.06 (seši santīmi) uz vienu akciju, pārējo peļņu novirzot uzņēmuma attīstības vajadzībām. Kopējā izmaksājamā summa dividendēs LVL 26 280.00 (EUR 37393.00).
3.2.  Par dividenžu aprēķina datumu noteikt 2013.gada 17.jūniju, par dividenžu izmaksas datumu  2013.gada 25.jūniju.

4.Zvērināta revidenta apstiprināšana 2012.gadam un atalgojuma noteikšana revidentam.
4.1.
   Par zvērinātu revidentu 2013.gadam apstiprināt SIA „Audit Advice”, vienotais reģ. Nr. LV  40003858822, zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence Nr.134, atbildīgā revidente Marija Jansone, sertifikāta Nr.25.
4.2.  Noteikt revidentam atalgojumu par 2013.gada pārskata revīzijas veikšanu LVL 1000.00  (viens tūkstotis latu) apmērā, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.
 


Gatis Kaķis
 
A/s “Kurzemes ciltslietu un mākslīgā apsēklošanas stacija”
valdes priekšsēdētājs 
 


 

 

← Atpakaļ